داستان حسنک وزیر و نویسنده اش

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه «خرده مینا بر خاک» تفرّجی است در روضه غنّا و حدیقه غلبای ادب فارسی. بازخوانی شاهکارهای نثر کهن این سرزمین. هر یک از این کتاب‌ها گرچه بر مضمونی ویژه همچون عرفان یا حماسه تکیه زده‌اند، اما علت انتخاب آن‌ها بیش از هر چیز برخورداری از جوهر‌ه ادبی‌ست.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ