خدا مرا می شناسد

۱۳۰,۰۰۰ ریال

از آنجایی که شناخت خدا برای کودک امر مهمی است، برای آموزش خدا‌شناسی به کودکان روش‌های متعددی وجود دارد که می تواند از آنها در راه معرفی صحیح خداوند و صفات او به کودکان بهره گرفت.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ