حاء مشدّد

۱۶۵,۰۰۰ ریال

سال‌هاست که نویسندگان در داستان‌نویسی دینی، از نگارش زندگی‌نامه‌های داستانی خطی و تک بعدی درباره ائمه و یاران آنها؛ به خلق داستان‌هایی حرفه‌ای منطبق با اصول داستان‌نویسی و توأم با پیرنگ و تم داستانی مشخص و بکر و دست‌نخورده دست پیدا کرده‌اند و از این بستر اقدام به خلق آثاری کرده‌اند که جای آنها در قفسه ادبی ایران معاصر خالی بوده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ