جشن جنگ

۱۶۵,۰۰۰ ریال

احمد دهقان نویسنده عجیبی نیست. خیلی ساده و سرراست حرفش را زده و می‌زند و برای همین است که بارها پیش از این اعلام کرده است که در نوشتن تنها و تنها با موضوع جنگ است که دست به قلم می‌برد. با اینکه در روزهای اخیر گفته است که سوژه‌ها و موضوعات غیرجنگی هم برای نوشتن کشف و ثبت کرده است اما باز هم تاکید کرده است که قصد ندارد چیزی جز جنگ را دستمایه نوشتن قرار دهد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ