جامعه شناسی تاریخی بازتابی

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

این کتاب با این منطق با مخاطبانش روبرو می شود که با وجود اینکه عقل سلیم معاصر، جفت شدن نظریه اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی  را به هیچ وجه بدیهی نمی‌داند و جامعه‌شناسی اغلب به عنوان یک علم اجتماعی مدرن در نظر گرفته می شود که به مشکلات جامعه  معاصر میپردازد با این حال، برخی از مهمترین و تأثیرگذارترین نظریه پردازان اجتماعی، اعم از کلاسیک و معاصر، مانند مارکس و وبر، فوکو و الیاس، به طور قطع از طبقه جامعه شناسان تاریخی بودند و لذا وضعیت بدیهی این شخصیتها به پنهان کردن خصلت گیج کننده پیوندهای نزدیک آشکار شده بین نظریه اجتماعی و  جامعه شناسی تاریخی کمک می‌کند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

مترجم

زهرا سادات روح الامین

دسته: