تکنولوژی

۳۱۵,۰۰۰ ریال

موذنی نویسنده ای گزیده جوست. اهل تفکر و توجه در ساخت فضای داستانی است. داستان را ابزاری تفننی برای بازگویی یک اتفاق نمی داند و به گواه بسیاری از آثار مکتوب داستانی و حتی نمایشی او، این موضوع برایش بستری به منظور ارائه دیدگاه های عمیق معرفت شناختی درباره زندگی و حواشی آن است. به همین اعتبار است که در بسیاری از داستانهای او می توان نوعی زاویه دید و پیشنهادی ویژه برای زیست را شاهد بود.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده