بچه شیر تنها نمی ماند

۱۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب بچه شیر تنها نمی‏ماند اثر راث براون، از فداکاری و ایثار می‏گوید. ایثار در لغت به معنی برگزیدن، عطا کردن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم شمردن. در معنی اصطلاحی، نیز بدان معنی است که آدمی از روی قصد و نیت خیر، غیر را بر خود اختیار کند و او را بر خویشتن برگزیند. ایثار و دیگرگزینی عمل متعالی و اخلاقی است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ