بوفاری ۴

۳۶,۰۰۰ ریال

در روزهای پر التهاب شروع جنگ تحمیلی و گسیل نیروهای نظامی و دواطلب جهت مقابله با ارتش بعثی. عده ای سرباز به همراه فرمانده شان به طور تصادفی و بر اثر گم کردن راه به محوطه ای نسبتاً پرت افتاده در جنوب می رسند که محل اکتشاف نفت است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ