به اندازه یک نقطه

۹۵,۰۰۰ ریال

داستان مستند در میان گونه‌های متعدد داستان‌نویسی در ایران، جدای از این‌که در میان نویسندگان گونه‌ای مهجور مانده است، کمابیش کمتر نیز ذائقه مخاطبان ایرانی با آن آشنا شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ