به اندازه یک نقطه

95,000 

داستان مستند در میان گونه‌های متعدد داستان‌نویسی در ایران، جدای از این‌که در میان نویسندگان گونه‌ای مهجور مانده است، کمابیش کمتر نیز ذائقه مخاطبان ایرانی با آن آشنا شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ