بزرگترین نام روی زمین

۱۳۰,۰۰۰ ریال

از آنجایی که شناخت خدا برای کودک امر مهمی است، برای آموزش خداشناسی به کودکان روش‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند از آنها در راه معرفی صحیح خداوند و صفات او به کودکان بهره گرفت.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ