بار باران

۳۴۰,۰۰۰ ریال

میان آنچه در تاریخ آمده است و آنچه در ادبیات داستانی خلق می‌شود فاصله ای عمیق است‌. همچنین که بین واقعیت و شهود پلی میان حقیقت و واقعیت است. بار باران از منظر شهودی به زندگی گوهرشاد بیگم عروس تیموری پرداخته است‌.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ