انسان شدن؛ از تکامل اتفاقی تا تحول انتخابی

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

گِرِگ برِیدن، در کنار اعتقادات آفرینش‌گرایانۀ اندیشمندانِ خدا‌پرست و تفکرات اصول‌گرایانۀ تکامل‌اندیشانِ علم‌پرست، طریق سومی را پیشنهاد می‌کند که تکیه بر شواهد علمی جدید و برداشت‌های نوگرایانه از هویت انسان دارد. کشفیات جدید در حوزۀ زیست‌شناسیِ مولکولی و ژنوم انسان، پرده از واقعیاتی برمی‌دارند که رودرروی رسوم دانشِ کهن ایستاده و باورهای سنتی در مورد پیدایش بشر روی زمین را به چالش می‌کشند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

مترجم

محمدفؤاد حائری

دسته: