اشعار ولایی آذری اسفراینی

۶۷۰,۰۰۰ ریال

معیار مؤلف در گزینش این اشعار، قوت ادبی و صبغۀ شیعی و آیینی آن‌ها بوده؛ لذا از 34 قصیدۀ دیوان، بیست قصیده، از سه ترکیب‌بند، یک مورد و از 469 غزل، هفت غزل انتخاب شده است. وی در نگارش توضیحات، به شرح ابیاتی پرداخته که درک آن‌ها برای مخاطب دشوار بوده یا از نکات ارزشمند ادبی و اشارات قرآنی و حدیثی برخوردار بوده‌اند. همچنین برخی ایرادهای خوانشی چاپ پیشین را برطرف کرده و صورت صحیح و اصلاح‌شدۀ آن‌ها را در متن اثر آورده است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

ناموجود