از کرامات شیخ ما

۲۰۰,۰۰۰ ریال

«از کرامات شیخ ما»  مجموعه داستانی است که از کنار آن به سادگی نمی‌توان گذشت. خلق این اثر، بی‌تردید اتفاقی مهم در عرصه ادبیات داستانی است.

آسیب‌شناسی واقع‌گرایانه و نقد دقیق و موشکافانه مسائل اجتماعی، در قالب ادبیات داستانی با استفاده از نثر کهن پارسی و به طور خاص ادبیات عرفانی از جنس متصوّفه، گامی نوین در عرصه ادبیات داستانی است. اما این تعریف هنوز کامل نیست و همه امتیازات این اثر در این مختصات، خلاصه نمی‌شود.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده