از عطش تا رود

۱۵,۰۰۰ ریال

کتاب حاضر مشتمل بر سه نمایش‌نامه با عنوان‌های «خوان خون»؛ «شعله‌ای در هیئت مردی» و «از عطش تا رود» است. نمایشنامه نخست ماجرای همسر شهیدی است که تصمیم دارد با تمام یادگارهای همسرش خداحافظی کند ولی پس از مواجه با یک گورکن اتفاقاتی برایش پیش می آید و احساس می کند باید سر عهد خود باقی بماند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

ناموجود