از جناب غول چه خبر؟

۱۲۰,۰۰۰ ریال

لئو تولستوی را باید در زمره نویسندگانی دانست که نه برای یک ملت، که برای کل بشریت به وجود آمده‌اند؛ نویسندگانی که روح جستجوگر آنها، به دنبال کشف حقیقت، مرزهایی را طی کرد و آثاری را برای آدمی در تمامی قرون و اعصار پس از خود بر جای نهاد که کماکان می‌شود از دل آن برخی از بزرگترین درس‌ها و بزنگاه‌های انسانی زیست بشری را یافت.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ