اختلال های یادگیری ۵. درمان اختلال دیکته نویسی با بازی ۱

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

در مجموعه “درمان اختلال دیکته نویسی با بازی” به طور کلی با استفاده از  تمرین و بازی های ساده و متنوع به پرورش و افزایش مهارت های کودکان در دیکته نویسی پرداخته شده است . در جلد اول از این مجموعه که شامل بخش های مختلف است ابتدا بازی هایی برای تقویت حساسیت شنیداری، دقت شنیداری، واج شناسی، تشخیص صدای اول و آخر کلمات، تشخیص واج های مشابه و تشخیص صدای کلمات آورده شده است. در ادامه بازی هایی برای تقویت حافظۀ شنیداری و دیداری، دقت دیداری و انواع آنها گردآوری شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ