اجتناب عالیجناب

۳۰۰,۰۰۰ ریال

«اجتناب عالیجناب» نیز در زمره همین دست از آثار نویسنده است. آثاری با زبانی ساده و طنزی جاری و در عین حال گزنده. شجاعی در این روایت‌های داستانی، به دنبال نمایش دغدغه‌ها و نگاه آرمانی خود به روابط حاکم بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور و کشف نقاط ضعف حاکم بر پیوندهای میان آنهاست.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده