آخرین خنیاگر

۴۸۰,۰۰۰ ریال

از سقراط روایت شده که: زندگی تجربه نشده، ارزش زیستن ندارد. خواندن داستان در ساده‌ترین برداشتی که می‌توان از آن داشت، بهره‌مند شدن و مشارکت در تجربه دیگران است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ