آینه زار

۴۰۰,۰۰۰ ریال

روی جلد کتاب نوشته: چند تابلوی نمایشی برای دیدن یا خواندن یا اجرا، چه فرقی میکند؟ و همین چند کلمه به ما میفهماند که با اثری طنز مواجهیم.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ