پژمان رحیمی زاده

نویسنده، تصویرگر، نقاش و طراح گرافیک

۱۳۴۹- کارشناس ارشد رشته ارتباط تصویری


Customer Support

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری جشنواره نقاشی و کاریکاتور کودک و نوجوان- ۱۳۸۵

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری جشنواره هنر و امنیت- ۱۳۸۶

عضو هیأت انتخاب آثار کتاب سال تصویرگران – ۱۳۸۸

عضو هیأت داوری و دبیر بخش تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان- ۱۳۸۹

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر- ۱۳۹۰

عضو هیأت انتخاب آثار جشنواره نوروزی شهرداری تهران۱۳۹۱

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری جشنواره بین‌المللی بسم الله -۱۳۹۲

عضو هیأت انتخاب آثار ششمین دوسالانه تصویرگری تهران- ۱۳۹۲

عضو هیأت انتخاب و داوری بخش تصویرگری ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر- ۱۳۹۲

عضو هیأت انتخاب و داوری جشنواره گرافیک شهری تهران – دیدار نو-۱۳۹۲

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری  کمیته جوایز شورای کتاب کودک- ۱۳۹۳

عضو هیأت انتخاب و داوری جشنواره گرافیک شهری تهران – دیدار نو-۱۳۹۳

عضو هیأت داوری انتخاب ناشر نمونه سال کشور – ۱۳۹۴

عضو هیأت داوری مسابقه تصویرگری کتاب‌های قرآنی – ۱۳۹۴

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری  کمیته جوایز شورای کتاب کودک- ۱۳۹۴

عضو هیأت داوری بخش تصویرگری نهمین سوگواره هنر عاشورایی-۱۳۹۴

عضو هیأت داوری بخش طراحی گرافیک بهارستان (سالانه هنرهای شهری تهران) -۱۳۹۴

عضو هیأت انتخاب آثار بخش تصویرگری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس – ۱۳۹۵

عضو هیأت داوری آثار بخش تصویرگری سومین سوگواره هنرهای تجسمی سرخ و سیاه به رنگ عشق – ۱۳۹۵

عضو هیأت داوری چهارمین دوره جایزه هنر و ادبیات محتشم – ۱۳۹۵

 

جوایز و افتخارات

۱۳۷۵

برندۀ جایزه و دیپلم افتخار طراحی جلد کتاب از پنجمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

برندۀ جایزه و دیپلم افتخار تصویرگری کتاب از جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

برندۀ جایزه ویژه و لوح افتخار از پنجین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافیک

۱۳۷۸

برندۀ جایزه و قلم بلورین تصویرگری از ششمین جشنواره مطبوعات کشور

۱۳۷۹

برندۀ جایزۀ نخست و دیپلم افتخار تصویرگری از ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

۱۳۸۰

برندۀ جایزۀ نخست و لوح افتخار از جشنوارۀ مطبوعات کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

۱۳۸۱

دریافت دیپلم افتخار تصویرگری از مسابقۀ تصویرگران آسیایی – ژاپن (BAIJ)

برندۀ جایزه و قلم بلورین تصویرگری از نهمین جشنواره مطبوعات کشور

برندۀ جایزه و دیپلم افتخار از انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

برندۀ جایزه و لوح تقدیر تصویرگری از دهمین جشنوارۀ کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

۱۳۸۲

دریافت لوح تشویق از نخستین نمایشگاه و مسابقه طراحی جلد کتاب

دریافت دیپلم افتخار تصویرگری از شورای کتاب کودک

دریافت لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافیک

۱۳۸۳

دریافت دیپلم افتخار تصویرگری از مسابقه بین المللی کتاب های نوجوانان (IBBY)

۱۳۸۴

برندۀ جایزه نخست و قلم بلورین تصویرگری از دوازدهمین جشنواره مطبوعات کشور

۱۳۸۵

دریافت دیپلم افتخارتصویرگری از انجمن ناشران کتاب کودک برای سه عنوان کتاب در اولین جشنواره کتاب برتر

برندۀ جایزه نخست و لوح تقدیر طراحی جلد از دهمین جشنوارۀ کتاب سال دفاع مقدس

برندۀ جایزۀ نخست و تندیس طراحی جلد از سیزدهمین جشنواره مطبوعات کشور

برندۀ جایزه و لوح سپاس طراحی جلد از اولین جشنوارۀ پایداری

برندۀ جایزه و تندیس طراحی پوستر از نخستین جشنوارۀ ملی هنرهای تجسمی مقاومت

۱۳۸۶

دریافت لوح تشویق از دومین دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام

برندۀ جایزه برگزیدۀ سوم طراحی جلد از چهاردهمین جشنوارۀ مطبوعات کشور

برندۀ جایزه نخست و تندیس از سومین جشنواره تصویرسازی کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش

۱۳۸۷

برندۀ جایزه و دیپلم افتخار تصویرگری از چهاردهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

۱۳۸۸

برندۀ جایزه نخست و تندیس از دوازدهمین جشنواره کتاب سلام

دریافت دیپلم افتخار تصویرگری کتاب برگزیده سال ۱۳۸۷ از شورای کتاب کودک

برگزیده نمایشگاه ماهی، پیانو و باد (کتابخانه تصویری) مونیخ – آلمان

۱۳۹۰

برنده جایزه و تندیس طراحی جلد از پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس

دریافت دیپلم افتخارتصویرگری کتاب برگزیده سال ۱۳۸۹ از شورای کتاب کودک

۱۳۹۲

برگزیده نمایشگاه تصویرسازی بلونیا – ایتالیا

برندۀ جایزه نخست طراحی جلد از نخستین دو سالانه جشنواره ادبی کام یوسف

برگزیدۀ مسابقه طراحی جشنواره رومی – نروژ

دریافت دیپلم افتخارتصویرگری کتاب برگزیده سال ۱۳۹۱ از شورای کتاب کودک

۱۳۹۳

دریافت دیپلم افتخار و پلاک از جشنواره بین المللی تصویرسازی کتاب کودک شارجه ۲۰۱۴

دریافت دیپلم افتخارتصویرگری کتاب برگزیده سال ۱۳۹۲ از شورای کتاب کودک

برندۀ جایز، دیپلم افتخار و لوح زرین از هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری

۱۳۹۴

نامزد جایزه جهانی یادبود آسترید لیندگرن(آلما)۲۰۱۶

دریافت دیپلم افتخارتصویرگری از نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران

برندۀ جایزه نخست، پلاک و دیپلم افتخار تصویرگری جایزه آذریزدی

فینالیست بخش تصویرگری جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن۲۰۱۶

۱۳۹۵

نامزد جایزه جهانی یادبود آسترید لیندگرن(آلما)۲۰۱۷

 

 

نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری کتاب کودک ۱۳۷۳ –  موزه هنرهای معاصر، تهران

نمایشگاه گروهی دوسالانه آثار طراحان گرافیک ۱۳۷۵ –  موزه هنرهای معاصر، تهران

نمایشگاه بین‌المللی پوستر جهان اسلام – گالری صبا، تهران

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری کتاب کودک ۱۳۷۸ – موزه هنرهای معاصر، تهران

نمایشگاه گروهی در ششمین همایش بین المللی قرآن کریم – گالری حجاب ، تهران

نمایشگاه گروهی آثارتصویری متون مذهبی ۱۳۸۱ – گالری حجاب ، تهران

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن تصویرگران ۱۳۸۲ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن تصویرگران ۱۳۸۳ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه دوسالانه پوستر جهان اسلام ۱۳۸۴ – گالری صبا ، تهران

نمایشگاه گروهی جشنواره ملی هنرهای تجسمی ۱۳۸۴ – موزه هنرهای معاصر ، تهران

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن تصویرگران ۱۳۸۴ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه جایزه جهانی ادیان توحیدی – مسابقه بین المللی پوستر ۱۳۸۵ – موزه امام علی (ع) ، تهران

نمایشگاه گروهی دوسالانه نقاشی جهان اسلام ۱۳۸۵ – گالری صبا ، تهران

نمایشگاه گروهی تصویرسازی لغتنامه ۱۳۸۵ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه انفرادی نقاشی (رویای بیداری) ۱۳۸۵ – گالری زنگار، تهران

نمایشگاه گروهی تصویرگری سیمرغ ۱۳۸۵ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی شاهکارهای ادبی ایران ۱۳۸۶ – فرهنگسرای نیاوران ، تهران

نمایشگاه پوسترهای عاشورایی ۱۳۸۶ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی پوستر کودک ۱۳۸۶ – دانشگاه هنرهای زیبا ، تهران

نمایشگاه گروهی چاپ های دستی ۱۳۸۶ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن تصویرگران ۱۳۸۷ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی تصویرسازی فجرآفرینان ۱۳۸۷ – گالری صبا ، تهران

نمایشگاه گروهی تصویرسازی نسل رنگین ۱۳۸۸ – گالری لاله ، تهران

نمایشگاه گروهی پوستر جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان ۱۳۸۹ – گالری صبا ، تهران

نمایشگاه گروهی هفته تصویرگری ۱۳۹۰ – خانه هنرمندان ، تهران

نمایشگاه گروهی تصویرسازی شعر معاصر صدو چهار پنجره – ۱۳۹۲

نمایشگاه دوسالانه تصویرگری تهران – ۱۳۹۲

سومین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- گالری لاله ، تهران -۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی تصویرگری و صورتک  پنجاه + یک  ۱۳۹۲ – خانه هنرمندان

نمایشگاه گروهی نقاشی باغ مخفی – خانه هنرمندان ، تهران -۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی سومین سالانه مهمانی هنر – خانه هنرمندان ، تهران -۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی گل و بلبل – گالری لاله ، تهران -۱۳۹۳

چهارمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران- گالری لاله ، تهران -۱۳۹۳

نمایشگاه انفرادی تصویرسازی- گالری مریم، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه آثاربرگزیده پوستر زمین سبز – موزه هنرهای معاصر ، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه انفرادی نقاشی (چشم هایم: تجربه های غلیظ تاریکی) گالری طراحان آزاد، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی نقاشی مهر تابان – گالری آس، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی نقاشی میوه ها – گالری لاله ، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی فروش سالانه انجمن هنرمندان نقاش ایران – خانه هنرمندان ، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی تصویرگری هزار و یک شب  ۱۳۹۴ – فرهنگسرای نیاوران ، تهران

پنجمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران – گالری لاله ، تهران -۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی نقاشی وان میلیون – گالری ثالث، تهران -۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی نقاشی پنجمین دوره شاهنامه نگاری – گالری لاله ، تهران -۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی تصویرسازی – گالری شیرین ، تهران -۱۳۹۵

 

نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه کاریکاتور نیپون ۱۹۹۴ ، ژاپن

نمایشگاه بین‌المللی کاریکاتور آندورمدا ۱۹۹۴ ، ایتالیا

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری (BIB) 2001 – براتیسلاوا ، اسلواکی

نمایشگاه  تصویرگری (BAIJ) 2002 ، ژاپن

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری (BIB) 2003 – براتیسلاوا ، اسلواکی

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری (BIB) 2005 – براتیسلاوا ، اسلواکی

نمایشگاه تصویرگری ساتریکن ۲۰۰۶ ، لهستان

نمایشگاه  تصویرگری کتابخانه مونیخ ۲۰۰۹، آلمان

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری (BIB) 2007 – براتیسلاوا ، اسلواکی

نمایشگاه تصویرگری (CJ) 2009 ، کره جنوبی

نمایشگاه گروهی تصویرگران ایرانی در بولونیا ۲۰۰۹ ، ایتالیا

نمایشگاه تصویرگری کتابخانه توکیو ۲۰۰۹ ، ژاپن

نمایشگاه تصویرگری ساتریکن ۲۰۱۰ ، لهستان

نمایشگاه تصویرگری (BIB) 2011 – براتیسلاوا ، اسلواکی

نمایشگاه بین المللی تصویرگری بلونیا ۲۰۱۳- ایتالیا

نمایشگاه تصویرگری جشنواره رومی ۲۰۱۳- نروژ

نمایشگاه آثار تصویرگری هنرمندان معاصر، موزه ایتاباشی ۲۰۱۳- ژاپن

نمایشگاه تصویرگری جشنواره شارجه ۲۰۱۴

نمایشگاه گروهی تصویرگران ایرانی و گرجی ۲۰۱۴ ، گرجستان

نمایشگاه گروهی تصویرگران ایرانی ۲۰۱۴ ، کپنهاگ – دانمارک

نمایشگاه تصویرگری جشنواره شارجه-۲۰۱۵

نمایشگاه آثاربرگزیده پوستر زمین سبز- اکسپوی میلان-۲۰۱۵

همه ی کتاب های این نویسنده