نرگس زیّانی

نویسنده

کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه سوره تهران


Customer Support

 عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 عضو افتخاری رشته گرافیک در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

 عضو انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس

 مدرس دانشگاه هنر و پیام نور شیراز

 همکـاری در شرکت گرافیکی همرنـگ به عنوان طراح گرافیک در سال ۸۹

 همکاری در زمینه طراحی‌جلد و صفحه آرایی با انتشارات ققنوس، نیستان، شکوفه امیرکبیر و نوین کتاب گویا

 سخنرانی به مناسبت هفته کتاب در حوزه هنری فـارس با موضوع بررسی طراحی جلد کتاب در ایران در سال ۹۲

انتشار مقاله ای با عنوان آسیب شناسی آموزش گرافیـک در هنرستان های فنی و حرفه ای در سال های اخیر در چهارمین مسابقـه ی پژوهشی نشـان اردیبهشت (مجله تخصصی انجمن صنفی طراحان گرافیک) در سال ۹۳

انتشـار ترجمه ی مقالـه ای بـا عنـوان First, the idea, then a language between 1930s and 1968 در چهارمیـن مسابقه ی پژوهشـی نشـان اردیبهشت (مجله تخصصی انجمن صنفی طراحان گرافیک)

مصاحبـه رادیویی در برنامه صنعـت نشـر به مناسبت نمایشگاه اختصاصی طراحی جلد کتاب (رادیو اقتصاد)

 برگـزاری نمایشگاه انفـرادی با عنوان نمایشـگاه روی جلدهای تجربی نرگس زیّانی با استفـاده از انسـان های موجود در نگارگری ها در حوزه هنری فارس در سال ۹۲

 برگزاری نمایشگاه انفرادی پوستر با رویکردی به کتاب آرایی صفویان در گالری وصال شیراز در سال ۹۱

 برگـزاری نمایشگاه دونفـره طراحی جلد کتاب و پوستـر در موسسه فرهنگی هنری صبـا( فرهنگستان هنر) تهران- بهمن ۹۲

 برگزاری نمایشگاه گروهی تایپوگرافی در شیراز در سال ۸۸

 از نفرات برگزیده ی پوستر عاشورایی در مسابقه سوگواره هنر سرو سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سال ۹۱

 انتخـاب و نمایش طرح جلـد‌ها و تصویرگری کتاب در فستیـوال بین المللی اکراین  با نام Cow Festival  در سال ۲۰۱۳  و ۲۰۱۵

 از برگزیدگان اولین و دومیـن سالانه هنر طراحی کتاب در سال ۹۴ و ۹۵

همه ی کتاب های این نویسنده