محمد تقی اختیاری

نویسنده

متولد ۱۳۳۶ تهران


Customer Support

از سال ۱۳۵۸ در مدارس تهران با عنوان معلم و مشاور مشغول به کار بوده است.در کنار آن با نگارش داستان نمایشنامه و قطعات ادبی برای گروه‌های سنی مختلف قلم زده و در جشنواره‌های متعددی جایزه کسب کرده؛ از جمله
کتاب سال جمهوری اسلامی ۱۳۸۵
جشنواره مطبوعات ۱۳۷۵

همه ی کتاب های این نویسنده

ادبیات و هنر

آن چهارده نفر

۲۵,۰۰۰ ریال