مریم راهی

نویسنده

  • متولد ۱۳۵۹، تهران
  • کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی
  • مدرس زبان انگلیسی
  • نویسنده مجلات


Customer Support

تألیفات:
۱. دو چشم بر آسمان
۲. برپا
۳. یوما

همه ی کتاب های این نویسنده

تخفیف!

ادبیات. داستان کوتاه

ابژۀ لاو

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

در خواب هایم

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

فردا مسافرم

۳۱۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

یوما

۴۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

برپا

۳۳۶,۰۰۰ ریال