مجید سرسنگی

نویسنده

تحصیلات: لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا،فوق لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس،دکترای تئاتر از انگلستان(بورسیه دانشکده هنرهای زیبا)
اجراها: نگارش و چاپ نمایشنامه” یکی بود یکی نبود “به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور“ اجرا شده است


Customer Support

توضیحات: اولین مسئول کانون دانشجویان و تئاتر تجربی دانشکده هنرهای زیبا در دوران ریاست ملی منتظری بر مرکز هنرهای نمایشی
سردبیر اولین نشریات جشنواره تئاتر دانشجویی با عنوان”نما“
اولین رئیس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس
مدیر روابط عمومی دانشگاه تهران در دوران ریاست دکتر عارف
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری در دوران وزارت دکتر عارف
مسئول دفتر معاون اول رئیس جمهور( خاتمی ) در دوران معاونت دکتر عارف
عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا

همه ی کتاب های این نویسنده