محمود اسعدی

نویسنده

 • لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران(۱۳۶۶-۱۳۶۲ )
 • فوق لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس(۱۳۷۲-۱۳۶۹)
 • دکترای مدیریت رسانه (۱۳۸۸-۱۳۸۳)


Customer Support

آثار(تألیف و گردآوری)

 • هشت روز مقاومت، مجموعه خاطره، شش جلد،۱۳۶۶
 • واگویه، مجموعه داستان-۱۳۷۰
 • دردری، مجموعه گفتگو و مقاله -۱۳۷۳
 • نقد خلاق، مجموعه نقد-۱۳۷۶
 • حماسه اتحاد، مجموعه مقالات-۱۳۷۶
 • سقراط خراسان، مجموعه مقاله-۱۳۷۷
 • حلقه ماه، مجموعه قصه-۱۳۷۸
 • غرب و غرب شناسی، مجموعه مقالات-۱۳۷۸
 • دریای جان، مقدمه-چاپ سوم-۱۳۷۸
 • گزیده ادبیات معاصر(مجموعه قصه)۱۳۷۸
 • شهود عاشقانه،مجموعه مقالات درباره ابن عربی ۱۳۸۲
 • چهره های ماندگار، آثار و احوال هفتاد شخصیت معاصر به زبان انگلیسی و فارسی-۱۳۸۳
 • مشاهیر معاصر ایران(۲۱ جلد) ۱۳۸۵-۱۳۸۲
 • ابر می بارید و باران نه!، مجموعه داستان-۱۳۸۷

 

 

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 • مدیریت اطلاعات و جهانی شدن / همایش بین المللی گفتگو، فرهنگ و جهانی شدن/استراسبورگ، فرانسه- ۱۳۸۴
 • خلاء های مدیریتی تولید علم در ایران/همایش بین المللی نهضت آزاد اندیشی و تولید علم، تهران،ایران-۱۳۸۳
 • عطار و آفاق انسانی/رومانی شهر ساجاوا- همایش آفاق انسانی-۱۳۸۲
 • عرفان اسلامی در آثار عطار نیشابوری/ کنگره جهانی عطار نیشابوری، نیشابور، ایران-۱۳۷۳
 • جهان رسانه ها و مولانا/ دانشگاه تاشکند،ازبکستان- ۱۳۸۶
 • عطار و گستره ادب فاسی/دانشگاه اوزاکا،ژاپن-۱۳۸۵

 

مقالات داخلی

 • سلسله مقاله های کیهان فرهنگی(۱۳۷۶-۱۳۷۰)
 • رهاورد سفر دانمارک،روزنامه کیهان(۲۸ قسمت)-۱۳۶۹
 • نبرد در بوسنی هرزه گوین،رونامه کیهان(۶ قسمت)-۱۳۷۱
 • ارزیابی موقعیت سواد آموزی در ایران، روزنامه کیهان(۷ شماره)-۱۳۶۸
 • بررسی موقعیت آوارگان کرد، روزنامه کیهان(۵ شماره)-۱۳۶۹
 • تحلیل بورو کراسی ماکس وبر-۱۳۶۸
 • روابط کار و فرهنگ ،مجله نامه فرهنگ

 

مسئولیت های علمی و فرهنگی

 • عضو تحریریه مجله اطلاعات علمی-۱۳۶۳
 • عضو تحریریه مجله دانشگاه انقلاب-۱۳۶۴
 • عضو تحریریه مجله شاهد ۱۳۶۸-۱۳۶۵
 • عضو شورای طرح و برنامه شبکه اول سیما ۱۳۶۸-۱۳۶۵
 • دبیر سرویس ادب و هنر روزنامه کیهان ۱۳۷۱-۱۳۶۹
 • دبیر همایش فرهنگی دانشجویان ۱۳۶۶
 • مدیر مسئول و سردبیر کیهان فرهنگی ۱۳۷۵-۱۳۷۰
 • مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه قصه۱۳۷۴ -۱۳۷۲
 • عضو شورای طرح و برنامه شبکه چهار ۱۳۷۵
 • دبیر همایش چهره های ماندگار۱۳۸۷-۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴-۱۳۸۳-۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰
 • دبیر همایش بزرگداشت حکیم الهی قمشه ای ۱۳۸۱
 • دبیر همایش بزرگداشت ابن عربی با همکاری ایران و اسپانیا ۱۳۸۱
 • دبیر همایش اصحاب فرهنگ و هنر ایران و افغانستان ۱۳۸۰
 • داور جشنواره سیما ۱۳۸۲
 • دبیر همایش میعاد شبانه ۱۳۸۲
 • مشاور عالی همایش بین المللی نهضت آزاد اندیشی و تولید علم،مرکز علوم تحقیقات ۱۳۸۳
 • سردبیر نشریات چهره های ماندگار ۱۳۸۶-۱۳۸۱
 • سردبیر نشریه هفت شهر عشق ۱۳۷۵-۱۳۷۳
 • دبیر همایش فرهنگ و جهانی شدن در استراسبورگ فرانسه ۱۳۸۴

 

آثار تصویری(برنامه های علمی- فرهنگی)

 • فیلم سینمایی “بهشت منتظر می ماند” ساخته اسماعیل عفیفه، بر اساس قصه “ابر می بارید و باران نه!”
 • ساخت مجموعه “فرهنگ تاجیکستان” گفتگو با ۶۰ شخصیت علمی- فرهنگی (شبکه دو سیما) ۲ قسمت-۱۳۷۳
 • ساخت “مجموعه غرب شناسی”، گفتگو با ۴۸۰ شخصیت علمی- فرهنگی در ۲۱ کشور(شبکه دو سیما)۱۳ قسمت -۱۳۸۴-۱۳۷۳
 • ساخت “مجموعه مجله فرهنگی”، گفتگو با ۲۵۰ شخصیت علمی- فرهنگی در ایران، ۲۶ قسمت ۱۳۷۶-۱۳۷۴
 • ساخت “مجموعه قند پارسی”، گفتگو با ۲۹۰ شخصیت ادبی در ۱۲ کشور ۱۳۷۸-۱۳۷۵
 • ساخت “مجموعه سید جمال اسد آبادی”، گفتگو با ۵۹ شخصیت علمی در ایران، لبنان و ترکیه، ۶ قسمت- ۱۳۷۵
 • ساخت “مجموعه آندلس تمدن از یاد رفته”، گفتگو با ۲۸ شخصیت علمی در اسپانیا و ایران، ۳ قسمت -۱۳۷۵
 • ساخت “مجموعه آفاق”، گفتگو با ۷۲۰ شخصیت علمی- فرهنگی و هنری در ایران و اروپا، ۱۲۶ قسمت۱۳۸۵-۱۳۷۷
 • ساخت “مجموعه مفخر شرق”(سید جمال الدین اسد آبادی)(شبکه چهار سیما) ۲ قسمت- ۱۳۷۸
 • ساخت” مجموعه چهره های ماندگار” ، گفتگو با ۲۵ شخصیت علمی- فرهنگی در ایران، ۵۲ قسمت- ۱۳۷۴
 • ساخت “مجموعه رهاورد کانادا”، گفتگو با ۳۸ شخصیت علمی- فرهنگی در کانادا(ونکوور،اتاوا،تورنتو)، ۱۳ قسمت- ۱۳۷۹-۱۳۷۵
 • ساخت “مجموعه ژاپن امروز-دیروز”، گفتگو با ۴۸ شخصیت ژاپنی در خصوص سنت و مدرنیزم در ژاپن (شبکه دو سیما) ۲۶ قسمت-۱۳۷۹-۱۳۷۵
 • گفتگو با پل ریکور،فیلسوف فرانسوی-۱۳۸۲
 • ساخت “مجموعه آفاق”،(شبکه چهار سیما و شبکه بین المللی جام جم) ۴۰ قسمت-۱۳۸۳
 • ساخت “مجموعه تاریخی گذشته-حال”، گفتگو با شخصیت های علمی- فرهنگی در تهران،۲۶ قسمت- ۱۳۷۹
 • گفتگو با زبان اصلی(انگلیسی، فرانسه، عربی) در اروپا و ایران(شبکه جام جم و شبکه چهار سیما) ۱۳۸۳-۱۳۸۲
 • ساخت مجموعه “مشاهیر تهران”گفتگو با رجال نخبه تهران(شبکه تهران)۱۳۸۶

 

 

تدریس

 • اصول روزنامه نگاری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-۱۳۸۳
 • روزنامه نگاری تخصصی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-۱۳۸۵-۱۳۸۳
 • اصول سازمان و مدیریت،واحد علوم و تحقیقات-۱۳۸۵
 • مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی، واحد علوم و تحقیقات-۱۳۸۵
 • بازاریابی و تجارت، واحد علوم و تحقیقات(کارشناسی ارشد) ۱۳۸۶-۱۳۸۵
 • مدیریت رفتار سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد)۱۳۸۶
 • مبانی ارتباطات انسانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-۱۳۸۶
 • رهبری و سازمان،مرکز آموزش اتاق بازرگانی(کارشناسی ارشد)۱۳۸۷
 • تئوری مدیریت پیشرفته، مرکز آموزش اتاق بازرگانی(کارشناسی ارشد)۱۳۸۷
 • اصول برنامه ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات(کارشناسی ارشد)۱۳۸۸-۱۳۸۷

همه ی کتاب های این نویسنده