روش های کسب ستاره

عضویت در باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان انتشارات نیستان
۵ ستاره و با تکمیل پروفایل خود
۳ ستاره دریافت کنید

ثبت کد

کد برچسب کتاب خود را ثبت کنید و
تا سقف ۱۵ ستاره دریافت کنید

ثبت نظر

با هر نظر تاییدشده بر روی
کتاب خریدای شده ۵ ستاره دریافت کنید

ثبت کد دوستان

دوستانتان را در لذت خرید از انتشارات نیستان شریک کنید
بعد از اولین خریدشون و ثبت کد برچسب
کتابشون ۱۰ ستاره دریافت کنید

دعوت دوستان

با دعوت از دوستانتون به عضویت در باشگاه
مشتریان انشارات نیستان
۵ ستاره دریافت کنید

ستاره هاتو منتظر نذار

  • دریافت کد های تخفیف از موسسات مختلف
  • بهره مندی از قرعه کشی های هفتگی
  • شارژ کیف پول حسابتان
  • دریافت بن خرید کتاب
ورود / عضویت