قربان ولیئی

نویسنده. شاعر

قربان ولیئی مهر ١٣۴٩ در شهر صحنه از توابع کرمانشاه به دنیا آمد و دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد.

ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه در فرهنگسراهای مختلف تهران به تدریس غزلیات حافظ و شرح مثنوی مولوی پرداخته است.

«گزیده ادبیات معاصر شماره ٨٣»، «گفتم به لحظه نام تو را، جاودانه شد»، «ترنم داوودی سکوت»، «باید نوشت نام تو را با پرنده‌‏ها»، «با دو چشم دچار یکتایی»، «جوان شدن جاودانگی»و  «ضربات ذات» غزل مثنوی عاشورایی از جمله آثار اوست.

همچنین دو کتاب او «ترنم داوودی سکوت» و «باید نوشت نام تو را با پرنده‌‏ها» به ترتیب جایزه کتاب سال قلم زرین و کتاب فصل در سال ١٣٨٨ را کسب کردند.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده

تخفیف!

ادبیات. شعر

لحظه جهان

۵۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات. شعر

ضربان ذات

۱۲۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات. شعر

جوان شدن جاودانگی

۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!
تخفیف!

ادبیات. شعر

ترنم داوودی سکوت

۱۸,۴۰۰ ریال