قربان ولیئی

نویسنده. شاعر

قربان ولیئی مهر ١٣۴٩ در شهر صحنه از توابع کرمانشاه به دنیا آمد و دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد.

ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه در فرهنگسراهای مختلف تهران به تدریس غزلیات حافظ و شرح مثنوی مولوی پرداخته است.

«گزیده ادبیات معاصر شماره ٨٣»، «گفتم به لحظه نام تو را، جاودانه شد»، «ترنم داوودی سکوت»، «باید نوشت نام تو را با پرنده‌‏ها»، «با دو چشم دچار یکتایی»، «جوان شدن جاودانگی»و  «ضربات ذات» غزل مثنوی عاشورایی از جمله آثار اوست.

همچنین دو کتاب او «ترنم داوودی سکوت» و «باید نوشت نام تو را با پرنده‌‏ها» به ترتیب جایزه کتاب سال قلم زرین و کتاب فصل در سال ١٣٨٨ را کسب کردند.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده