داستان یک عشق عجیب

«حلیه» نخسین اثر داستانی نویسنده جوان سارا شجاعی است. داستانی عشقی که در بستر جنگ، پخته می شود.  بعد از انتشار کتاب، آنها که کتاب را خواندند، چند دسته بودند. گروه اول: برخی خوانندگان علت میخکوب شدنشان پای داستان حلیه، را جمع و جور بودن کتاب عنوان کردند. می گویند می دانیم که می توانیم […]