موضوع «کتاب صوتی»

کتاب صوتی سه روایت از مردی که…

کتاب صوتی سه روایت از مردی که…

داوود غفارزادگان

برای دریافت کتاب، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: کتابراهنوار

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی از جناب غول چه خبر!؟

کتاب صوتی از جناب غول چه خبر!؟

لئو تولستوی. انتخاب و ترجمه لیدا طرزی

برای دریافت کتاب، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوکتابراهنوار

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی مرگ

کتاب صوتی مرگ

سید مجتبی حسینی

فیدیبوطاقچهنوار

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی مثنوی معنوی. دفتر دوم
کتاب صوتی مثنوی معنوی. دفتر اول
کتاب صوتی کشتی پهلو گرفته

کتاب صوتی کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

برای دریافت این کتاب صوتی، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوطاقچهنوار

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی سایه ملخ

کتاب صوتی سایه ملخ

محمدرضا بایرامی

برای دریافت این کتاب صوتی، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوطاقچهنوار

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی خرم آباد

کتاب صوتی خرم آباد

آندری ولاس. ترجمه از روسی: شهرام همت زاده

برای دریافت این کتاب صوتی، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوطاقچهکتابراه

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی خدا بودن سخت است

کتاب صوتی خدا بودن سخت است

آرکادی و بوریس استروگاتسکی. ترجمه از روسی: هادی بهارلو

برای دریافت این کتاب صوتی، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوطاقچهکتابراه

بیشتر بخوانید »
کتاب صوتی صید قزل آلا در بالادست رودخانه کودور

کتاب صوتی صید قزل آلا در بالادست رودخانه کودور

فاضل اسکندر. ترجمه از روسی اصغر قدرتی

برای دریافت این کتاب صوتی، یکی از لینک های زیر را کلیک کنید: فیدیبوطاقچهکتابراه

بیشتر بخوانید »