موضوع «مجموعه رخصت مرشد»

رخصت مرشد ۲. تبریز

رخصت مرشد ۲. تبریز

خسرو آقایاری

شهر تبریز از دیرباز در تاریخ معاصر ایران شهری پر حماسه بوده است. از سلحشوری‌های ایرانیان در جنگ‌های ایران و عثمانی در دوران صفویه تا جنگ‌های ایران و روس در دوران قاجاریه. از سلحشوری‌های

بیشتر بخوانید »
رخصت مرشد ۱. اردبیل

رخصت مرشد ۱. اردبیل

خسرو آقایاری

حکایت و روایت از پهلوانی‌های و دلاوری‌های پهلوانان ایران‌زمین، بخشی از تاریخ شفاهی مردمان سرزمین ماست. سال‌های سال مردمان ایران با حضور در قهوه‌‌خانه‌ها و یا مراکز تجمع مردم، پای نقل و صحبت مرشد‌هایی

بیشتر بخوانید »