موضوع «متون فاخر. نمایشنامه»

عروسی چاه
وصل هزار مجنون

وصل هزار مجنون

سعید تشكری 

مجموعه نمایشنامه «وصل هزار مجنون» نوشته سعید تشکری است. این مجموعه حاصل سی سال نمایشنامه‌نویسی است. در واقع این مجموعه حاصل سه دوره نمایشنامه‌نویسی است. دوره نخست حاوی آثاری است که براساس اسطوره‌های دینی

بیشتر بخوانید »
سفر به جنون

سفر به جنون

عبدالرضا فریدزاده 

استاد فریدزاده نمایشنامه‌نویسی است که دستی استوار در شعر دارند و نمایشنامه‌ها و  سروده های کهن و جدید چاپ شده و نشده وی، نشان می‌دهد که ایشان به صورت هنرمندانه‌ای به این هر دو

بیشتر بخوانید »
خورشید از سمت غروب

خورشید از سمت غروب

علی مؤذنی 

انتشارات کتاب نیستان مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های علی مؤذنی با عنوان «خورشید از سمت غروب» را که پیش از این در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار منتشر شده بود با طرح جلدی تازه تجدید چاپ

بیشتر بخوانید »
پاپانوئل و دست‌های یخ‌زده من

پاپانوئل و دست‌های یخ‌زده من

حسین مهكام 

مجموعه نمایشنامه : متشکل از پنج نمایشنامه با نام های پاپانوئل و دست های یخ زده من ، حریم ، کابوس ها و خون ، سکوت و بی در زمان است که بین سال

بیشتر بخوانید »
تمام‌های ناتمام

تمام‌های ناتمام

مهدی پوررضاییان 

برنده جایزه کتاب سال. همه نمایشنامه‌های مهدی پوررضائیان در تمام‌های ناتمام گرد آمده. شامل آذر، چشمهای گمشده، خنجره‌ها، عطف به سبز، خراش مشهور ، مجلس نرگس، شمس و فرّخ، بیداری آتش، سلام بر وداع،

بیشتر بخوانید »
صحنه تاریک است، نور میآید

صحنه تاریک است، نور میآید

محمد مهدی رسولی 

مجموعه نمایشنامه‌های محمدمهدی رسولی. برای سال‌های بسیار دور. کارنامه‌ای دقیق از نوع نگاه و تغییرات فرمی و محتوایی نویسنده. و شاید همه بازیهای آقای نقاش…

بیشتر بخوانید »