موضوع «متون فاخر. نمایشنامه»

عروسی چاه
وصل هزار مجنون
غم عشق

غم عشق

نصرالله قادری 

بیشتر بخوانید »
سفر به جنون

سفر به جنون

عبدالرضا فریدزاده 

بیشتر بخوانید »
خورشید از سمت غروب
یکی بود، یکی نبود
گلبانگ انگاره‌ها
پاپانوئل و دست‌های یخ‌زده من

پاپانوئل و دست‌های یخ‌زده من

حسین مهكام 

مجموعه نمایشنامه : متشکل از پنج نمایشنامه با نام های پاپانوئل و دست های یخ زده من ، حریم ، کابوس ها و خون ، سکوت و بی در زمان است که بین سال

بیشتر بخوانید »
تمام‌های ناتمام

تمام‌های ناتمام

مهدی پوررضاییان 

برنده جایزه کتاب سال. همه نمایشنامه‌های مهدی پوررضائیان در تمام‌های ناتمام گرد آمده. شامل آذر، چشمهای گمشده، خنجره‌ها، عطف به سبز، خراش مشهور ، مجلس نرگس، شمس و فرّخ، بیداری آتش، سلام بر وداع،

بیشتر بخوانید »
صحنه تاریک است، نور میآید

صحنه تاریک است، نور میآید

محمد مهدی رسولی 

مجموعه نمایشنامه‌های محمدمهدی رسولی. برای سال‌های بسیار دور. کارنامه‌ای دقیق از نوع نگاه و تغییرات فرمی و محتوایی نویسنده. و شاید همه بازیهای آقای نقاش…

بیشتر بخوانید »