موضوع «سلام پيش دبستاني‌ها»

علوم پیش دبستانی جلد ۲

علوم پیش دبستانی جلد ۲

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف (پیش دبستانی) خصوصیت کتاب: کتاب علوم پیش دبستانی در ۲ جلد و دارای حدود ۵۰ صفحه در هر کتاب می باشد. آنچه در کتاب های علوم پیش دبستانی آموزش داده

بیشتر بخوانید »
علوم پیش دبستانی جلد ۱

علوم پیش دبستانی جلد ۱

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف (پیش دبستانی) خصوصیت کتاب: کتاب علوم پیش دبستانی در ۲ جلد و دارای حدود ۵۰ صفحه در هر کتاب می باشد. آنچه در کتاب های علوم پیش دبستانی آموزش داده

بیشتر بخوانید »
ریاضیات پیش دبستانی جلد ۵

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۵

داریوش صادقی 

آموزش ریاضی پیش دبسستانی (ریاضی پیش دبستانی – ۵ جلد) •آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناختی کودکان • دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان • آموزش هدفمند

بیشتر بخوانید »
ریاضیات پیش دبستانی جلد ۴

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۴

داریوش صادقی 

آموزش ریاضی پیش دبسستانی (ریاضی پیش دبستانی – ۵ جلد) •آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناختی کودکان • دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان • آموزش هدفمند

بیشتر بخوانید »
ریاضیات پیش دبستانی جلد ۳

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۳

داریوش صادقی 

آموزش ریاضی پیش دبسستانی (ریاضی پیش دبستانی – ۵ جلد) •آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناختی کودکان • دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان • آموزش هدفمند

بیشتر بخوانید »
ریاضیات پیش دبستانی جلد ۲

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۲

داریوش صادقی 

آموزش ریاضی پیش دبسستانی (ریاضی پیش دبستانی – ۵ جلد) •آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناختی کودکان • دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان • آموزش هدفمند

بیشتر بخوانید »
ریاضیات پیش دبستانی جلد ۱

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۱

داریوش صادقی 

آموزش ریاضی پیش دبسستانی (ریاضی پیش دبستانی – ۵ جلد) •آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناختی کودکان • دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان • آموزش هدفمند

بیشتر بخوانید »