موضوع «سلام كلاس اولي‌ها»

گربه‌ها ستاره‌ای ندارند

گربه‌ها ستاره‌ای ندارند

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »