موضوع «سلام كلاس اولي‌ها»

شعرهای الفبا ۴

شعرهای الفبا ۴

داریوش صادقی 

 گروه سنی : الف و ب (درسی – آموزشی ) شعرهایی برای یادگیری بهتر الفبا: جلد اول این مجموعه شامل  ۸ حرف ( ک تا ی) می باشد. اشعار  جلد ۴ شامل داستانهای زیر

بیشتر بخوانید »
خوشبخت‌ترین کلاغ دنیا

خوشبخت‌ترین کلاغ دنیا

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
دنیای قشنگ لک‌لکی

دنیای قشنگ لک‌لکی

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
اولین تجربه جیک‌جیکی

اولین تجربه جیک‌جیکی

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
شجاع‌ترین زنبورعسل

شجاع‌ترین زنبورعسل

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
جوجه با استعداد

جوجه با استعداد

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
مورچه‌ای که سیر نمی شد

مورچه‌ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
تلاش برای نجات جنگل

تلاش برای نجات جنگل

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
حلزونی که پرواز نکرد

حلزونی که پرواز نکرد

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »
لبخند یک مارمولک بدشانس

لبخند یک مارمولک بدشانس

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب ،ج، د  (آموزشی – درسی – روان خوانی) این مجموعه برای کلاس اولی ها به عنوان تقویت روانخوانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی چون محتوای      داستانها همه

بیشتر بخوانید »