موضوع «سلام كلاس اولي‌ها»

فرشته‌ای در آسمان

فرشته‌ای در آسمان

داریوش صادقی - مریم ماستری 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب علاوه بر حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »
مثل ماه

مثل ماه

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب علاوه بر حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »
آرزوهای بزرگ

آرزوهای بزرگ

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب علاوه بر حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »
چه کسی دم ندارد؟

چه کسی دم ندارد؟

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب با حروف کامل الفبا نوشته شده است. ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت (اعراب گذاری) هستند تا دانش

بیشتر بخوانید »
خدا مهربان است

خدا مهربان است

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب با حروف کامل الفبا نوشته شده است. ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت (اعراب گذاری) هستند تا دانش

بیشتر بخوانید »
داستان‌های الفبا ۱

داستان‌های الفبا ۱

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب با حروف کامل الفبا نوشته شده است. ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت (اعراب گذاری) هستند تا دانش

بیشتر بخوانید »
داستان‌های الفبا ۲

داستان‌های الفبا ۲

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب با حروف کامل الفبا نوشته شده است. ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت (اعراب گذاری) هستند تا دانش

بیشتر بخوانید »
شعرهای الفبا ۱

شعرهای الفبا ۱

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (درسی – آموزشی ) شعرهایی برای یادگیری بهتر الفبا: جلد اول این مجموعه شامل  ۸ حرف ( الف تا ح) می باشد. اشعار  جلد ۱ شامل داستانهای زیر

بیشتر بخوانید »
شعرهای الفبا ۲

شعرهای الفبا ۲

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (درسی – آموزشی ) شعرهایی برای یادگیری بهتر الفبا: جلد اول این مجموعه شامل  ۸ حرف ( خ تا ش) می باشد. اشعار  جلد ۲ شامل داستانهای زیر

بیشتر بخوانید »
شعرهای الفبا ۳

شعرهای الفبا ۳

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف و ب (درسی – آموزشی ) شعرهایی برای یادگیری بهتر الفبا: جلد اول این مجموعه شامل  ۸ حرف ( ص تا ق) می باشد. اشعار  جلد ۳ شامل داستانهای زیر

بیشتر بخوانید »