موضوع «سلام كلاس اولي‌ها»

آسان بخوانیم جلد ۲

آسان بخوانیم جلد ۲

داریوش صادقی

۱۰ داستان برای آبان و آذر کلاس اولی ها مجموعه کتابهای  آسان بخوانیم برای دانش آموزان کلاس اول نوشته شده است که تازه توانسته اند با حروف الفبای فارسی آشنا شوند و به دنبال

بیشتر بخوانید »
آسان بخوانیم جلد ۱

آسان بخوانیم جلد ۱

داریوش صادقی

۱۰ داستان برای آبان و آذر کلاس اولی ها مجموعه کتابهای  آسان بخوانیم برای دانش آموزان کلاس اول نوشته شده است که تازه توانسته اند با حروف الفبای فارسی آشنا شوند و به دنبال

بیشتر بخوانید »
آسان بخوانیم جلد ۴

آسان بخوانیم جلد ۴

داریوش صادقی 

۱۰ داستان برای آبان و آذر کلاس اولی ها مجموعه کتابهای  آسان بخوانیم برای دانش آموزان کلاس اول نوشته شده است که تازه توانسته اند با حروف الفبای فارسی آشنا شوند و به دنبال

بیشتر بخوانید »
آسان بخوانیم جلد ۳

آسان بخوانیم جلد ۳

داریوش صادقی 

۱۰ داستان برای آبان و آذر کلاس اولی ها مجموعه کتابهای  آسان بخوانیم برای دانش آموزان کلاس اول نوشته شده است که تازه توانسته اند با حروف الفبای فارسی آشنا شوند و به دنبال

بیشتر بخوانید »
ریاضی آسان جلد اول

ریاضی آسان جلد اول

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب (آموزشی  و کمک آموزشی – درسی – راهنمای والدین) آنچه در این مجموعه گنجانده شده است: شیوه های آموزش آسان مفاهیم ریاضی به همراه تمرین راهنمای کامل آموزشی برای

بیشتر بخوانید »
ریاضی آسان جلد دوم

ریاضی آسان جلد دوم

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب (آموزشی  و کمک آموزشی – درسی – راهنمای والدین) آنچه در این مجموعه گنجانده شده است: شیوه های آموزش آسان مفاهیم ریاضی به همراه تمرین راهنمای کامل آموزشی برای

بیشتر بخوانید »
ریاضی آسان جلد سوم

ریاضی آسان جلد سوم

داریوش صادقی 

گروه سنی : الف، ب (آموزشی  و کمک آموزشی – درسی – راهنمای والدین) آنچه در این مجموعه گنجانده شده است: شیوه های آموزش آسان مفاهیم ریاضی به همراه تمرین راهنمای کامل آموزشی برای

بیشتر بخوانید »
آب امانت است

آب امانت است

داریوش صادقی - مریم ماستری 

 گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی)  خصوصیت متنی : ۱- این کتاب فقط با حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »
ترس بد است

ترس بد است

داریوش صادقی - مریم ماستری 

 گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی)  خصوصیت متنی : ۱- این کتاب فقط با حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »
دود سم دارد

دود سم دارد

داریوش صادقی - مریم ماستری 

گروه سنی : الف و ب (کمک آموزشی – درسی) خصوصیت متنی : ۱- این کتاب فقط با حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م

بیشتر بخوانید »