موضوع «ادبیات برتر. فیلمنامه»

کتونی سفید

کتونی سفید

محمدابراهیم معیری 

محمد ابراهیم معیری، فیلم‌نامه فیلم «کتونی سفید» را که خود در سال ۸۶ کارگردانی کرده بود، در انتشارات نیستان منتشر کرده است. این فیلم‌نامه دارای فضایی کلاسیک است و از همه این موضوعات مهم‌تر پیام

بیشتر بخوانید »