موضوع «ادبيات برتر. رمان»

سکته قبلی

سکته قبلی

محمد سهرابی 

سکته¬ی قبلی نوشته¬ محمد سهرابی داستانی نیمه¬بلند است که با روی¬کردی طنز به مسائلی اجتماعی می‌پردازد. راوی این داستان همان شخصیت اصلی است که گویا همان محمد سهرابی است. این از شواهد و قرائنی

بیشتر بخوانید »
بوفاری ۴

بوفاری ۴

مصطفی جمشیدی 

در روزهای پر التهاب شروع جنگ تحمیلی و گسیل نیروهای نظامی و دواطلب جهت مقابله با ارتش بعثی. عده ای سرباز به همراه فرمانده شان به طور تصادفی و بر اثر گم کردن راه

بیشتر بخوانید »
خانه پریان

خانه پریان

تورج زاهدی 

خانه پریان به گفته نویسنده و ناشر اولین رمانی است در ایران که به طور جدی به بحث‌رازورانگی میپردازد و پیچیدگیهای عالم عرفانی و معنا را به تصویر میکشد. تورج زاهدی، نویسنده، آهنگساز و

بیشتر بخوانید »