موضوع «آثار محمدرضا بایرامی»

آتش به اختیار

آتش به اختیار

محمدرضا بایرامی 

عده ای سرباز، بعد از یک عملیات سنگین راه خود را گم کرده‌اند و در پی نجات خود و پیدا کردن راه هستند، اما هرگز راهی پیدا نمی‌شود. تشنگی یکی یکی آنها را از

بیشتر بخوانید »
هم سفران

هم سفران

محمدرضا بایرامی 

داستان در مورد زنبور دار تنهایی است که در زمانه فرصت‌طلبی‌ها و بدی‌ها، پای اصول خود ایستاده است و تن به سلیقه زمانه نمی‌دهد و همرنگ جماعت نمی‌شود و برای همین نامرادی‌ها می‌بیند و

بیشتر بخوانید »