موضوع «آثار سيد مجتبی حسينی»

مقامات اولیاء جلد اول

مقامات اولیاء جلد اول

سید مجتبی حسینی 

زیارت جامعه کبیره منظومه‌ای از والاترین معارف شیعه است کهاز سندی معتبر و خدشه‌ناپذیر برخوردار می‌باشد. این زیارت که از سوی امام هادی علیه السلام تعلیم داده شده، هم از نظر مخاطب (تمامی امامان

بیشتر بخوانید »