موضوع «آثار احمد دهقان»

جشن جنگ

جشن جنگ

احمد دهقان

احمد دهقان نویسنده عجیبی نیست. خیلی ساده و سرراست حرفش را زده و می‌زند و برای همین است که بارها پیش از این اعلام کرده است که در نوشتن تنها و تنها با موضوع

بیشتر بخوانید »
روزهای آخر

روزهای آخر

احمد دهقان

بخش مهمی از ادبیات مکتوب ایران در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد را یادداشت‌ها، روزنوشت‌ها و خاطراتی تشکیل می‌دهد که بازماندگان از مهمترین حادثه ایران در نیم قرن گذشته، یعنی جنگ تحمیلی از این

بیشتر بخوانید »
سال بازگشت

سال بازگشت

احمد دهقان

احمد دهقان یکی از پدیده‌های ادبیات داستانی ایران و ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. نویسنده‌ای که در داستان‌پردازی، مرزهای کلیشه و احساسات را در نگارش آثار برای این گونه ادبی کنار گذاشته و

بیشتر بخوانید »
سفر به گرای ۲۷۰ درجه

سفر به گرای ۲۷۰ درجه

احمد دهقان

احمد دهقان یکی از پدیده‌های ادبیات داستانی ایران و ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. نویسنده‌ای که در داستان‌پردازی، مرزهای کلیشه و احساسات را در نگارش آثار برای این گونه ادبی کنار گذاشته و

بیشتر بخوانید »
گردان چهارنفره

گردان چهارنفره

احمد دهقان

احمد دهقان یکی از پدیده‌های ادبیات داستانی ایران و ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. نویسنده‌ای که در داستان‌پردازی، مرزهای کلیشه و احساسات را در نگارش آثار برای این گونه ادبی کنار گذاشته و

بیشتر بخوانید »
بچه های کارون

بچه های کارون

احمد دهقان

احمد دهقان یکی از پدیده‌های ادبیات داستانی ایران و ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. نویسنده‌ای که در داستان‌پردازی، مرزهای کلیشه و احساسات را در نگارش آثار برای این گونه ادبی کنار گذاشته و

بیشتر بخوانید »
دشت بان

دشت بان

احمد دهقان 

در آخرین روزهای تابستان، خانواده ناصر (راوی داستان) در تب و تاب باز شدن مدرسه هستند. پدر ناصر، دشت‌بان است و در باغی، در کنار رود الوند (در نزدیکی قصر شیرین) زندگی می‌کند. جنگ

بیشتر بخوانید »
پرسه در خاک غریبه

پرسه در خاک غریبه

احمد دهقان 

من خود را وابسته به نسل آدم‌های جنگ کرده می‌دانم و خودم را در ادامه آنها می‌بینم. نمی‌خواهم به گذشته خود پشت کنم… گذشته در کوله‌پشتی من همیشه هست… این عبارات نقل شده از

بیشتر بخوانید »