امیر دژاکام

نویسنده

۱۳۴۱ – کرمان

بازیگر، کارگردان، مدرس، نویسنده‏

کارشناسی کارگردانی، دانشکده هنرهای زیبا؛ ۱۳۷۳ – کارشناسی ارشد کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۷۹


Customer Support

اجراها:

نویسنده:
“ترانه دختر شاه پریون” به کارگردانی “سپیده نظری پور” تهران
“بازی نامه فرود” به کارگردانی “کرامت رود ساز- رهام مخدومی” تهران
“اسید” به کارگردانی بیش از بیست کارگردان در سراسر کشور
“محرمانه خسروی” به کارگردانی “توران شیخ بگلو” تهران
“میر عشق” به کارگردانی “هادی مرزبان” تهران
“دزداب” به کارگردانی “هادی مرزبان” تهران
“ساقی” به کارگردانی “حسن سرچاهی” شاهرود –  تهران
“هیاهوی بسیار برای هیچ” به کارگردانی “فردوس حاجیان” تهران – پاریس
“غزل کفر” به کارگردانی “حسین مسافر”  تهران – پاریس

کارگردان:
“بهار را دوست دارم” کرمان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ ۱۳۵۶
“سردار سربدار” دبیرستان طالقانی؛ ۱۳۵۷
“شب رجعت” کرمان، دانشکده علوم پزشکی؛ ۱۳۶۱
“بن بست”  نویسنده “مهدی هرمز” کرمان، دانشده علوم پزشکی؛ ۱۳۶۲
“حکم” نویسنده “توفیق الحکیم” تهران، سالن تجربه؛ ۱۳۶۵
“مثنوی کوچه” نویسنده “فیروز جلالی زنوری” تهران، تالار هنر؛ ۱۳۶۶
“افسانه کلاغ” نویسنده “سیمین امیریان” تهران، تالار هنر؛ ۱۳۶۷
“زیباترین گلهای قالی” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۶۷
“غزل در حریر” شهید آوینی؛ ۱۳۶۷
“پرنده های شط” نویسنده “اعظم بروجردی” تهران، تالار وحدت؛ ۱۳۶۸
“عروس چاه” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛۱۳۷۱
“پالتو” نویسنده “دینو بوتزاتی” تهران، سالن شماره ۲؛ ۱۳۷۱
“پسر کارون” نویسنده “هوشنگ هیهاوند” تهران، تالار وحدت؛ ۱۳۷۲
“شهرزاد” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۷۳ – آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، آلمااتا، بخارا (عشق آباد)؛ ۱۳۷۴
“اعجاز عشق” نویسنده “فرهاد مهندس پور” تهران، تالار وحدت؛ ۱۳۷۴
“پرده های نیلگون” تهران، تالار وحدت؛ ۱۳۷۵
“همزاد” نویسنده “علی مؤذنی” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۷۵
“شمس” نویسنده “نصرالله قادری” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۷۶
“محرمنامه خسروی” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۷۶
“سیاووش خوانی” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۷۸
“اسید” تهران، تئاترشهر، سالن شماره ۲؛ ۱۳۷۸
“با دهان پر از سیب” تهران، خانه نمایش؛ ۱۳۷۸
“تاج محل” تهران، خانه نمایش؛ ۱۳۷۸
“خواب دریا” نویسنده “نصرالله قادری” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۷۹
“دزد دریایی” نویسنده “هادی حوری” تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛ ۱۳۷۹
“دایره گچی قفقازی” نویسنده “فدریکو گارسا لورکا” رمانی؛ ۱۳۸۰ – فیلیپین؛ ۱۳۸۱
“عروسی خون” نویسنده “فدریکو گارسیا لورکا” رمانی؛ ۱۳۸۰
“ضیافت شیطان” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۸۲
“لیلی و مجنون” نویسنده “محمد ابراهیمیان” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۸۳
“باده خاص” نویسنده “هادی حوری” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛۱۳۸۳
“روژان” تهران، خانه نمایش؛ ۱۳۸۳
“دایره گچی قفقازی” نویسنده “برتولت برشت” تهران، تئاتر شهر، تالار شماره ۲؛۱۳۸۴
“عروسی خون” نویسنده “فدریکو گارسیا لورکا” تهران، تئاتر شهر، تالار شماره ۲؛۱۳۸۴
“ملکه جنیان” نویسنده “هادی حوری” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۸۴
“اشباح” فیلیپین؛ ۱۳۸۵
“فاوست” نویسنده “گوته” فیلیپین؛ ۱۳۸۵
“مرد نیک” نویسنده “هادی حوری” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۸۵
“امپراطور و آنجلو” نویسنده “ایوب آقاخانی” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۸۶
“سه گانه میتراس” نویسنده “سیمین امیریان” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۸۶
“آسمان و زمین” نویسنده “ایوب آقاخانی” شاهرود – آمل – خرمشهر – گرگان؛ ۱۳۸۷
“رویاهای خلیج فارس” نویسنده “سیروس کهوری نژاد” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۸۸
“یک دامن ماه وستاره” ؛ ۱۳۸۹
“نصرت خانوم مادرم و نوروز” تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ ۱۳۹۰
“ترا دریا خوابی است” نویسنده “محمد چرم شیر” استودیو اکباتان؛

کارگردان، نویسنده:
“بهار را دوست دارم”؛ ۱۳۵۶
“شب رجعت”؛ ۱۳۶۱
“دست و قلب ها”؛ ۱۳۶۵
زیباترین گل های قالی”؛ ۱۳۶۹
“عروسی چاه” ؛ ۱۳۷۱
“شهرزاد”؛ ۱۳۷۳
“یادگاری”؛ ۱۳۷۳
“ترانه دختر شاه پریون”؛ ۱۳۷۴
“اسید”؛ ۱۳۷۴
“محرمانه خسروی”؛ ۱۳۷۵
“ضیافت شیطان”؛ ۱۳۷۶
“تاج محل”؛ ۱۳۷۶
“سیاووش خوانی”؛  ۱۳۷۸
“هیاهوی بسیار برای هیچ”؛ ۱۳۷۹
“میر عشق”؛ ۱۳۸۲
“صداش بزن انار و گندم”؛ ۱۳۸۳
“روژان”؛ ۱۳۸۳
“طلسم نیلوفر”؛ ۱۳۸۳
“لاجورد به رنگ سیاه” ؛۱۳۸۳ (تنها نسخه این متن در تحریریه روزنامه صحنه مفقود شد)
“شنگرف به رنگ سیاه”؛ ۱۳۸۴
“سرطان”؛ ۱۳۸۵
“غزل کفر”؛ ۱۳۸۵
“ساقی”؛ ۱۳۸۶
“منطق الطیر سلیمانی”؛ ۱۳۸۷
“ماه منظر”؛ ۱۳۸۷
“دزداب”؛ ۱۳۸۹
“یک دامن ماه و ستاره”؛ ۱۳۸۹
“نان و دندان”؛ ۱۳۸۹
“کرشمه چنگیزی”؛ ۱۳۸۹
“شیشه”؛ ۱۳۹۰
“خرس ها نیاز به مراقبت ندارند”؛ ۱۳۹۰
“نصرت خانوم مادرم و نوروز”؛ ۱۳۹۰

بازی:
“اسب سفید” به کارگردانی “کرمانی” کرمان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ ۱۳۵۴
“آسید کاظم” به کارگردانی “علیرضا مددی” کرمان، مرکز تئاتر؛ ۱۳۵۴
“صیادان” به کارگردانی “علیرضا مددی” کرمان، مرکز تئاتر؛ ۱۳۵۸
“شب رجعت” به کارگردانی “امیر دژاکام” کرمان، دانشکده علوم پزشکی؛ ۱۳۵۸
“سقوط” به کارگردانی “ذبیح الله قاسمی” کرمان، دانشکده علوم پزشکی؛ ۱۳۶۰
“تونم” به کارگردانی “مهدی ثانی” کرمان، دانشکده علوم پزشکی؛ ۱۳۶۳
“مرگ دیگری” به کارگردانی “مسعود سلطان زاده” تهران، تالار مولوی؛ ۱۳۶۲
“روی صحنه” به کارگردانی “حسین مختاری” تهران، تالار مولوی؛ ۱۳۶۵
“غروب یک برکه” به کارگردانی “حسین فرخی” تهران، تالار مولوی؛ ۱۳۶۶
“چشم آبی اقیانوس” به کارگردانی “فرشاد فرشته حکمت” تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۶۷
“بحر الغرائب” به کارگردانی “آتیلا پسیانی” تهران، تئاتر شهر، تالار شماره ۲؛ ۱۳۸۴
“فرزند” به کارگردانی “سیاووش طهمورث” تهران، تالار قشقایی؛ ۱۳۸۵

مجموعه تلویزیونی
بازی:
“روزهای به یاد ماندنی” به کارگردانی “همایون شهنواز” شبکه ۱؛ ۱۳۸۱
“ماه شب چهاردهم” به کارگردانی “محمد علی طالبی” شبکه ۳؛
“آخرین دعوت” به کارگردانی “حسین سهیلی زاده” شبکه ۱؛ ۱۳۸۳
“مدار صفر درجه” به کارگردانی “حسن فتحی” شبکه ۱؛ ۱۳۸۴
“پنج دقیقه تا مرز” یه کارگردانی “سید جواد هاشمی” شبکه ۴؛ ۱۳۸۴
“ترانه مادری” به کارگردانی “حسین سهیلی زاده” شبکه ۱؛ ۱۳۸۵
“ببر گراز دندان” به کارگردانی “هادی مرزبان” شبکه ۴؛ ۱۳۸۶
“سالهای مشروطه” به کارگردانی “محمدرضا ورزی” شبکه ۱؛ ۱۳۸۷
“تبریز مه آلود” به کارگردانی “محمدرضا  ورزی” شبکه ۱؛ ۱۳۸۹
“گمگشتگی” به کارگردانی “حسین حقیقی” شبکه قرآن؛ ۱۳۹۰

تله فیلم
بازی:
“شاید زود شاید هرگز” به کارگردانی “رضا بهشتی” شبکه ۱؛
“عامل سوم” به کارگردانی “مجید جوانمرد” شبکه ۱؛
“سراب” به کارگردانی “حسین سهیلی زاده” شبکه ۳؛ ۱۳۸۹

فعالیت ها:
صلاحیت مدرس، تربیت مدرس؛ ۱۳۸۰
عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری ؛ ۱۳۹۰ – ۱۳۷۵
مدیر گروه نمایش؛ ۱۳۸۲ – ۱۳۷۱
داور جشنواره های تئاتر استانی، منطقه ای، فجر؛ ۱۳۹۰ – ۱۳۶۴
عضو شورای انتخاب آثار نمایش جشنواره های دانشجویی، ماه، آئینی سنتی
دبیر جشنواره دفاع مقدرس دوره اول و دوره دوم؛ ۱۳۷۴ – ۱۳۷۳
عضو شورای عالی جشنواره فجر – دوره بیست و نهم و دوره سی ام
هدایت بیش از صد رساله کارشناسی نمایش
هدایت بیش از پنجاه عنوان رساله کارشناسی ارشد – کارگردانی
بیست سال تدریس در مقطع کارشناسی
ده سال تدریس در مقطع کارشناسی  ارشد

بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم رضوی (ستاره شب)، سال ۱۳۹۴

استاد نمونه دانشکده هنر و معماری سال ۱۳۹۵

همه ی کتاب های این نویسنده

ادبیات برتر. نمایشنامه

ایوب خان

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات برتر. نمایشنامه

نصرت خانم

۷۵,۰۰۰ ریال

ادبیات برتر. نمایشنامه

غزل کفر

۱۰۰,۰۰۰ ریال

متون فاخر. نمایشنامه

عروسی چاه

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال