احمد دهقان

نویسنده

دهقان سال ۱۳۶۸ وارد دانشگاه شد و در رشته مهندسی برق تحصیل کرد. سپس در رشته علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد اما در نهایت با مدرک فوق لیسانس در رشته مردم‌شناسی فارغ التحصیل شد.
او مقالاتی نیز در زمینه رشته تحصیلی خود و همچنین مباحث نظری خاطره نگاری، به ویژه خاطره نویسی در جنگ ایران و عراق، نوشته‌است.


Customer Support

مأموریت تمام
لحظه‌های اضطراب
روزهای آخر
ستاره های شلمچه
سفر به گرای ۲۷۰ درجه، ۱۳۷۵
گردان چهار نفره، ۱۳۷۵
هجوم، ۱۳۷۸
من قاتل پسرتان هستم، ۱۳۸۳
دشت بان، ۱۳۸۸
پرسه در خاک غریبه، ۱۳۸۸
ترجمه انگلیسی، آلمانی و فرانسه کتاب من قاتل پسرتان هستم
جایزه ادبی سفر به گرید ۲۷۰ درجه

همه ی کتاب های این نویسنده