جشن امضای رمان «دایره ها»

مارس 11, 2019


کتابفروشی ثالث برگزار می کند:

جشن امضای رمان «دایره ها» اثر حمید نورشمسی.

زمان: چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه. ساعت ۱۷

خیابان کریمخان. کتابفروشی ثالث