ششمین نشست کوتاه با داستان

دسامبر 18, 2018


کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه ششمین نشست کوتاه با داستان را برگزار می کند:
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی
با حضور: ناهید طباطبایی. عبدالرزاق پورعاطف
یکشنبه ۲ دی ماه. ساعت ۱۷. فرهنگ سرای اندیشه
خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه
ورود برای عموم آزاد است