سومین نشست کوتاه با داستان. شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی

سپتامبر 25, 2018


کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه برگزار می کند:
کوتاه با داستان
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی ویژه ادبیات عاشورایی
با حضور: مهدی پوررضائیان، حسین مهکام و حمیدرضا برقعی
یکشنبه ۸ مهرماه. ساعت ۱۷. فرهنگ سرای اندیشه