فرصتی برای تقویت تخیل کودکان

ژوئن 30, 2018


سهیم شدن کتاب های تصویری بدون کلام با کودکان روشی فوق العاده و مهم در تقویت مهارت یادگیری است که شامل مهارت گوش دادن، دایره واژگان، درک مطلب و افزایش آگاهی درباره این مطلب است که چگونه یک داستان ساخته می‌شود.

کتاب های تصویری بدون کلام یا با تعداد واژگان محدود، مفاهیم خود را با استفاده از تصویرهایشان بیان می‌کنند. کتاب‌های تصویری فرصت درک بسیار خوبی را برای یادگیری به کودک می‌دهد. مطالعه این کتاب‌ها برای خواننده این امکان را فراهم می‌کند که داستان را با واژگان و خلاقیت خودش بسازد. همچنین در بسیاری از کتاب‌های تصویری بدون کلام ارتباط میان داستان و تصویرها محکم‌تر می‌شود. اغلب دانش‌آموزان در سنین ابتدایی از تلفیق داستان ابتکاری خودشان و نوشتن آن داستان زیر تصویرهای کتاب لذت می برند.

کتاب حاضر از مجموعه ۱۰ جلدی قصه های بی کلام، ۱۰ داستان بدون متن است که در گونه کتاب های تعاملی دسته بندی می شود. کتاب هایی که در تعامل و ارتباط فرزندان با والدین یا مربیان خوانده و فهمیده می شوند.

سهیم شدن کتاب‌های تصویری بدون کلام با کودکان، روشی فوق العاده و مهم در تقویت مهارت یادگیری است که شامل مهارت گوش دادن، دایره واژگان، درک مطلب و افزایش آگاهی درباره این موضوع است که چگونه یک داستان ساخته می‌شود؛ همان‌گونه که راوی داستان در قالب آغاز، نقطه اوج و پایان، داستانش را می‌سازد.

می توان اعتراف کرد که راهی برای صحیح یا غلط خواندن کتاب های تصویری بدون کلام وجود ندارد. یکی از مزایای فوق العاده این کتاب‌ها این است که هر کودک می تواند داستان خود را از تصویرهای آن خلق کند.

کتاب‌های تصویری بدون داشتن هیچ کلامی، گیرا و اثربخش‌اند. چون کودکان به داستان‌هایی که به شکل دیداری ارائه می‌شوند به همان میزان که به شکل شفاهی بازگو می‌شوند، واکنش نشان می‌دهند.

این مجموعه که برای کودکان ۴ تا ۷ سال تالیف و تنظیم شده است، دو هدف اساسی را پیگیری می کند: اول خلاقیت کودکان؛ کشف و فهم داستان کتاب، دریافت ارتباط شخصیت ها و کنش آنها و منطق حاکم بر این روابط و همچنین فهم مضمون و پیام قصه، از محورهایی است که در این مجموعه هم زمان رخ می دهد.

دوم مهارت انتقال مفهموم و واژه یابی و قصه گویی؛ کودکان پس از دریافت و فهم ماجرا تلاش می کنند آنچه را که فهمیده اند تعریف کنند. این کوشش برای بازنمایی یافته های ذهنی بصورت کلمات، ساختار مفهمومی بیانی ذهن کودک را رشد داده و او را در بازبیان احساسات و تفکرات ذهنی اش یاری می کند.

این کتاب ها برای گروه سنی “الف” و “ب” است که در پایان هر جلد توضیحاتی برای جهت دهی به تعامل  والدین و یا مربیان با کودکان آورده شده است.

 

منبع: الف