میترا عبداللهی۱.کارشناس ارتباط تصویری دانشگاه هنر۱۳۷۵

۲.کارشناس ارشد تصویرسازی دانشگاه تهران۱۳۷۸

۳.همکاری با مطبوعات از سال ۷۳

۴.تصویرگری بیش از۷۰ عنوان کتاب

۵.عضو دایم و بازرس یک دوره ی انجمن تصویرگران

۶.شرکت درده ها نمایشگاه های گروهی در ایران و خارج از کشور

۷.برگزیده ی اولین سالانه ی هنر طراحی کتاب ایران ۱۳۹۴/برنده ی لوح زرین مطبوعات ۱۳۹۳/دیپلم افتخاراز ششمین دوسالانه ی تصویرگری/  منتخب کتاب سال شورای کتاب کودک۱۳۸۹//  منتخب کتاب سال شورای کتاب کودک۱۳۹۳/  لوح تقدیر ازجشنواره ادیان الهی۱۳۸۶/ منتخب کتاب سال سلام بچه ها۱۳۸۸/ منتخب جشنواره هنرهای تجسمی فجر۱۳۸۸و….

۸.تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

۹.شرکت در ورک شاپ های هستی, زنان شاهنامه,کتاب وکتاب خوانی و تقویم مارکو پولو سفارت ایتالیا