محمدابراهیم معیریمحمدابراهیم معیری متولد ۱۳۵۲، فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه تهران است.
او در کارنامه خود نگارش و کارگردانی چهار فیلمنامه سینمایی را دارد:
پروانه‌ها بدرقه میکنند،
قاصدک‌ها در باد میرقصند،
کتونی سفید
و گلوگاه.